Pejabat Struktural

PEJABAT DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO

KEPALA DINAS
Nama : DJUNAEDI, S.H., M.H.  
NIP : 19610626 198603 1 014
TTL : Jombang, 26 Juni 1961
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Pendidikan : S2
SEKRETARIS
Nama :  SABAR SAMSUDIN, S.E., M.M.  
NIP :  19640213 199003 1 005
TTL :  Ponorogo, 13 Februari 1964
Pangkat/Gol. :  Pembina Tingkat I (IV/b)
Pendidikan :  S2
KEPALA BIDANG LALU LINTAS, SARANA DAN PRASARANA
Nama : AGUNG BUDIARTO, S.H.  
NIP : 19710227 199803 1 008
TTL : Ponorogo, 02 Februari 1971
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Pendidikan : S1
KEPALA BIDANG ANGKUTAN
Nama : SUWANTO, SPd. MPd  
NIP : 19671116 198602 1 002
TTL : Ponorogo, 16 November 1967
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Pendidikan : S2
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN , OPERASIONAL LALU LINTAS DAN JALAN
Nama : KRISTANTA, S.H., M.T.  
NIP : 19720303 199703 1 003
TTL : Klaten, 3 Maret 1972
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)
Pendidikan : S2
KEPALA UPT PKB
Nama : MUCHAMAD RODIATAM, ST.  
NIP : 19761130 200212 1 001
TTL : Djakarta, 30 November 1976
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Pendidikan : S1
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN
Nama : IDA SULISTIYANI, S.Sos.  
NIP : 19681028 198809 2 001
TTL :  
Pangkat/Gol. :  
Pendidikan :  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Nama : RETNANI ASTANINGSIH, SIP.  
NIP : 19690416 199803 2 005
TTL : Klaten, 16 April 1969
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Pendidikan : S1
KEPALA SEKSI MANAJEMEN REKAYASA DAN SARANA PRASARANA LALU LINTAS
Nama : RONI SEPTAGAVIRIANTA, S.Sos.  
NIP : 19750908 200212 1 005
TTL : Ponorogo, 8 September 1975
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Pendidikan : S1
KEPALA SEKSI PERPARKIRAN
Nama : WONG PRASAJA, S.Sos.  
NIP : 19740828 200604 1 016
TTL : Ponorogo, 28 Agustus 1974
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Pendidikan   S1
KEPALA SEKSI PENERANGAN JALAN DAN FASILITAS UMUM
Nama : BUDI SUPRIHANTONO, S.T.,M.M.  
NIP : 19820630 201001 1 015
TTL : Madiun, 30 Juni 1982
Pangkat/Gol. : Penata (III/c)
Pendidikan : S2
KEPALA SEKSI ANGKUTAN ORANG
Nama : JAENAL SLAMET RIYANI, S.Sos.  
NIP : 19740209 2006041011
TTL : Ponorogo, 9 Februari 1974
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Pendidikan : S1
KEPALA SEKSI ANGKUTAN BARANG DAN BONGKAR MUAT
Nama : AGOENG PRASETYO UTOMO, S.Sos  
NIP : 19720222 200212 1 002
TTL : Ponorogo, 22 Februari 1972
Pangkat/Gol. : Penata ( III/c)
Pendidikan : S2
KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Nama : SLAMET WAHYUDI  
NIP : 19651205 198801 1 002
TTL : Ponorogo, 5 Desember 1965
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)
Pendidikan : SLTA
KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KESELAMATAN
Nama : ADITYA DWI RAHARJO, A.Md., S.H.  
NIP : 1980518 201001 1 003
TTL :  
Pangkat/Gol. :  
Pendidikan :